top of page
Advokat Terje Hensrud
Medforfatter av boken
"Flytte til Spania"

Advokat Terje Hensrud er spesialist på eiendom i utlandet

 

Advokat Hensrud har mer enn 20 års erfaring med bistand for nordmenn med tilknytning til utlandet, herunder med sikring av kjøp og salg av fast eiendom, skatte- og avgiftsmessige problemstillinger, arveskifte i utlandet og lignende.

 

 

Kvalifikasjoner

Cand. Jur. 1986, advokat 1989, medlem av Den Norske Advokatforening.

 

Arbeidserfaring

Partner i Wahl-Larsen Advokatfirma AS fom. 2014 og dekker de fleste juridiske fagfelter. Se WLA/Terje Hensrud

 

Tidligere partner i advokatfirmaene  Hartsang  DA, Forsberg DA, Seland DA og Seim-Haugen, Steenstrup & Co., (Nå Hartsang Advokatfirma DA).

 

Advokat i advokatfirmaene Wikborg, Rein & Co. og Meldtvedt, Komnæs & Co. DA. Også erfaring fra Finansdepartementets skattelovavdeling og som dommerfullmektig.

 

Øvrig kompetanse

Advokat Hensrud har over 25 års erfaring med bistand både overfor bedrifter og organisasjoner innenfor forretningsjussen, og særlig med selskapsrett, kontraktsrett, kjøp og salg av virksomheter med due diligence prosesser, immaterial- og underholdningsrett, arbeidsrett og etablering av utenlandske virksomheter i Norge.

Bistår også private klienter. 

 

Medlem av Den Norske Advokatforening
bottom of page