top of page

Kjøpe eller selge eiendom?


Eiendomsomsetning og meglers rolle er veldig ulik det du er vant med.

Norge har et særlig gjennomregulert system for omsetning av eiendom hvor eiendomsmegler har klare og omfattende plikter. Slik er det ikke i andre land. Kjøper har i langt større utstrekning selv ansvaret for å foreta undersøkelser om eiendommen. Bildet kompliseres også ved at eiendommen ofte selges samtidig gjennom flere meglere.

 

Etterspørselen etter eiendom i utlandet er ikke så stor som i Norge, og budrunder er ikke vanlig. Eiendommer legges vanligvis ut med en angitt salgspris, og det kan være mulig å prute på prisen/komme med mottilbud. Denne prosessen kan ta lang tid.

 

Når selger og kjøper er enige om pris undertegnes ofte en såkalt reservasjonskontrakt, og kjøper betaler et mindre beløp for at eiendommen skal trekkes fra markedet. Før reservasjonskontrakt undertegnes og det betales noe som helst, bør råd fra advokat innhentes. I motsatt fall kan en som kjøper lett komme skjevt ut i forhold til de endelige vilkår som skal inngå i kontrakten.

 

Deretter inngås kjøpekontrakt med bestemmelser/garantier om eiendommens faktisk og rettslige tilstand. Ved inngåelse av kontrakten er det vanlig at kjøper betaler selger en del avkjøpesummen. I Spania er det vanlig at selger beholder denne del av kjøpesummen hvis kjøper trekker seg fra kontrakten og selger må betale det dobbelte til kjøper hvis selger trekker seg.

 

Siste steg er gjennomføring av kjøpet hos Notar med utstedelse av skjøte. Forut for utstedelsen av skjøtet er det viktig at kjøper får undersøkt. Du kan lese mer i vårt infohefte

Tjenester - eiendom
Tjenester - skatt

Skattespørsmål?
 

Skatt av eiendeler i utlandet og skattemessig emigrasjon

Du må som eier eller av som arving av eiendom i utlandet, forholde deg både til skattereglene i utlandet og i Norge samt til skatteavtalen mellom de to landene.

 

Formuesskatt, gevinst ved salg av bolig og leieinntekter blir stor sett å beskatte i begge land hvor skatteavtalen bygger på kreditprisnippet (som eksempelvis i Spania og i Frankrike), og hvor det gis fradrag i norsk skatt for skatt betalt i utlandet.

 

I de skatteavtaler hvor unntaksmetoden er brukt beskattes eiendommen kun i utlandet, og det gis da ikke noe fradrag for skatten betalt i utlandet i skatt i Norge.

 

Såkalt skattemessig emigrasjon følger andre regler enn for flytting i forhold til folkeregisteret, endring av postadresse og medlemskap i den norske folketrygden så her er det ekstra viktig å holde tungen rett i munnen.

Du kan lese mer i vårt infohefte

Tjenester - arv

Skal du motta arv?
 

Arv og arveskifte, testament og arveavgiftsplanlegging

Ved arv av aktiva beliggende i utlandet, må arvingene forholde seg til utenlandske skifte- og arveavgiftsmyndigheter for å få overtatt eiendomsretten til både eiendom, bankkonti, biler, osv. selv om avdøde var bosatt i Norge og skiftet blir utført ved norsk skifterett.

 

Er arvelater bosatt i utlandet ved sin død, vi norske skiftemyndigheter i utgangspunktet ikke behandle skiftet i Norge, og skiftet må da gjennomføres i det land hvor arvelater bodde.

 

For tiden har vi ikke arveavgift i Norge, men de aller fleste andre land har det, og det kan være lurt å planlegge eierstrukturer ved kjøp/opptak av lån mv. også under hensyn til å ikke betale for mye arveavgift.

 

Vær spesielt oppmerksom på at den norske ordningen med «Uskifte» er ukjent i utlandet. 

Du kan lese mer i vårt
infohefte

bottom of page