top of page

Spania-unngåelse av plusvalue skatt ved eierskifte av fast eiendom


I Spania beregnes en skatt på verdiøkningen av fast eiendom i eiertiden, men denne skattebelastningen kan i visse tilfelle unngås.

En fiktiv verdiøkning i eiertiden er underlagt Plusvalueskatt som beregnes basert på en formel hvor eiertid og spansk ligningsverdi (Cadastral verdi) inngår. Resultat som oppnås ved benyttelsen av formelen stemmer vanligvis ikke med markedsmessig verdiøkning.

Et praktisk eksempel: En eiendom har spansk Cadastral verdi på EUR 300 000, hvorav EUR 100 000 er tomt og EUR 200 000 er bygning. Eiendommen er eid i 20 år. Her har de lokale myndigheter valgt en faktor på 3 % og en skattesats på 30 %. Basert på verdien på tomten på EUR 1|00 000 vil skatten utgjøre EUR 18 000, så dette er absolutt en skatt en bør være oppmerksom på og få en vurdering av.

Ansvarlig for betaling av skatten er kjøper ved salg av eiendom, ved gave er det giver, og ved arv i dødsbo er det den som arver.

I dagens marked i Spania opplever mange som selger sine eiendommer at de får mindre igjen får eiendommene enn de betalte for noen år siden. Selv om loven som gir grunnlag for skatten ikke tar høyde for at verdiutviklingen i markedet skal ha noen betydning for skatten har spanske domstoler nylig bestemt at hvor det ikke har vært noen verdiøkning, kan det ikke pålegges Plusvalia skatt.

Hvis du mener at det ikke er grunnlag for å ilegge deg skatten, bør du vurdere å gjøre følgende:

  1. Foreta en foreløpig verdivurdering for å sjekke verdiutviklingen i markedet på eiendommen. Noen firmaer tilbyr verdivurdering basert på suksesshonorar.

  2. Betal skatten for å unngå gebyrer, renter osv.

  3. Fremsett klage og krev skatten refundert. Dette gjøre gjennom en spesiell rettslig prosess. Noen spanske advokatfirmaer utfører dette mot suksesshonorar.

bottom of page